Често постављана питања

На овој страници имате могућност да нам поставите питања из области заштите од пожара и у вези са кваровима на електричним инсталацијама. Молимо Вас да се држите питања која су у вези са овим областима.

Да бисте поставили питање, потребно је да унесете своје личне податке (који служе само за нашу евиденцију), укуцате текст питања и кликнете на дугме ПИТАЈТЕ. Наши стручњаци ће проверити да ли текст питања испуњава услове да питање може да буде објављено и, ако испуњава, објавити и Ваше питање и наш одговор.

Често постављана питања су:

• Шта су то сигурносни лифтови и каква је законска регулатива која се на њих односи?

У објектима вишим од 75m, један лифт мора бити предвиђен за евакуацију лица (тзв. сигурносни лифт). Лифтовско окно оваквог лифта може бити смештено у степенишни простор, у проветрени простор степеништа, или тако да има посебан претпростор за проветравање са најмање 20 измена ваздуха на сат. Важно је напоменути да окно сигурносног лифта са сопственим претпростором треба да се издвоји у посебан пожарни сектор, одвојен од осталих делова објекта ватросталним вратима. Сигурносним лифтовима у току евакуације морају руковати стручна лица.

• За које уређаје и системе треба обезбедити резервно напајање које се активира у случају настанка пожара?

Уређаји и системи за које у случају пожара треба обезбедити напајање електричном енергијом из резервног извора напајања (акумулаторске батерије или дизел електричног агрегата) су:
- сигурносни лифт
- осветљење путева за евакуацију
- уређај за затварање клапни отпорних према пожару
- хидрофорско постројење и пумпе
- уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара
- аутоматски системи за гашење пожара
- уређаји за проветравање претпростора, тампон-зона итд.

• Шта значи појам пожарног оптерећења?

Пожарно оптерећење представља однос између количине топлотне енергије која се ослободи при сагоревању максималне ускладиштене количине робе, намештаја и свих инсталација на одређеном простору, и површине простора у коме је све претходно набројано било смештено. Пожарно оптерећење се дели на ниско (до 1GJ/m2), средње (од 1 до 2GЈ/m2) и високо (преко 2GЈ/m2).

• Како се одређује неопходан број апарата за почетно гашење пожара у одређеном објекту?

Број потребних апарата зависи од површине објекта и пожарног оптерећења. Апарати се постављају тако да удаљеност између два суседна апарата не буде већа од 15m, а на висини до један и по метар. Mоже се дати генерална препорука о потребном броју јединичних апарата (S-9 прах и CО2-5 угљен-диоксид) у зависности од површине објекта и пожарног оптерећења, и то према следећој табели:

Површина (m2)
Пожарно оптерећење До 50 50-100 100-150 150-200 200-300 300-400 400-500 500-750 750-1000
Ниско 2 2 2 3 3 3 3 4 5
Средње 2 2 3 3 3 4 4 6 7
Високо 2 3 3 4 5 6 7 9 12

Површина (m2)
Пожарно оптерећење 1000 - 1500 1500 - 2000 2000 - 3_000 3000 - 4_000 4000 - 5000 5000 - 6000 6000 - 7_000 7000 - 8000 8000 - 9000
Ниско 6 7 10 11 15 17 20 22 25
Средње 9 12 17 22 27 32 37 42 47
Високо 17 22 32 42 52 62 72 82 92

• Како одабрати адекватан тип јављача пожара за просторије предузећа?

Избор типа јављача пожара зависи од врсте гориве материје, односно од начина горења те материје. Ако се у почетној фази настајања пожара очекује тињање са димом и мало топлоте и зрачења пламена, употребиће се димни јављачи пожара. Ако се у фази настајања пожара може очекивати брзи развој пожара уз јако ослобађање топлоте и интензивно зрачење пламена, могу се применити термички или јављачи пламена, или њихова комбинација.

• Каква је ефикасност громобранске заштитне инсталације изведене помоћу штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање?

Међународна конференција о громобранској заштити и њена Научна комисија одбиле су да штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање уврсте у нови стандард који третира громобранску заштиту, и то из следећих разлога:

  1. Главна предност уређаја за рано стартовање, тј. добитак у ударном растојању, никада није доказана у природним условима атмосферског пражњења. Наиме, штапна хватаљка са уређајем за рано стартовање и обична штапна хватаљка не показују никакву битну разлику у ефикасности заштите приликом упоредних тестова.
  2. Тестови показују да су јачине електричног поља у околини главе овакве хватаљке недовољне да се иницијално образовани узлазни трасер развије и споји са силазним трасером.
  3. Тестови такође показују да је стварна брзина кретања узлазног трасера значајно мања од 1m/μs.

Наша Лабораторија пружа услугу визуелног прегледа громобранских инсталација и мерења отпорности распростирања уземљивача, уз издавање Извештаја о спроведеној контроли.

• Који кварови на електричним инсталацијама су најчешћи узрок пожара?

Најчешћи кварови на електричним инсталацијама који могу бити узрок пожара су:

  • кварови настали услед употребе неквалитетних електричних компоненти (прекидача, утикача, продужних каблова итд.), због којих може доћи до појаве кратких спојева, врелих тачака, преоптерећења инсталације итд.,
  • лабав контакт бакарног проводника и месингане стезаљке, било да се она налази у утикачу, разводној табли или у самом пријемнику електричне енергије, и
  • оштећења електричне изолације која могу настати услед непрописног руковања електричним компонентама, старења изолације итд.

Више информација о кваровима на електричним инсталацијама можете наћи овде.

• Како старост објекта утиче на повећање вероватноће настанка пожара на електричним инсталацијама?

Са старењем грађевинских објеката старе и електричне инсталације које су изведене у њима. Поред тога, временом се повећава и број пријемника прикључених на електричну инсталацију и ризик да је несавесни корисник објекта вршио непрописане преправке на електричној инсталацији. Због тога, временом расте ризик за избијање пожара услед квара на електричним инсталацијама. У САД и земљама западне Европе је правило да се објекти деле у три класе према старости, односно висини ризика од настанка пожара на електричним инсталацијама (зграде старости до 20 година – без ризика, старости од 20-40 година – зграде повећаног ризика, и старости преко 40 година – високоризичне зграде, за које се предлаже комплетна реконструкција електричних инсталација).
За све објекте старије од 20 година је неопходно извршити проверу исправности електричних инсталација, јер су оне, према подацима МУП-а Србије, узрок 30% пожара у Републици Србији.

• Шта су то AFCI заштитни уређаји?

AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) заштитни уређаји појавили су се на америчком тржишту пре десетак година, а Америчким националним стандардима прописана је њихова уградња у свим новоизведеним инсталацијама. AFCI уређај препознаје нежељени (и опасан) електрични лук настао због квара у електричним инсталацијама, електрични лук настао у нормалном режиму рада неких компоненти и уређаја (прекидачи, лучни упаљачи, комутаторски мотори итд.), као и струју појединих електронских уређаја која је по свом таласном облику слична струји електричног лука (нпр. струја микроталасне пећи). Тренутно је AFCI једина заштитна компонента која пружа ефикасну заштиту од појаве редног електричног лука.

 

Име:
Презиме:
E-mail:
Питање:

Dragan, 29.03.2013 08:51

Koja firma može da vrši ispitivanja niskonaponskih električnih i gromobranskih instalacija, tj. koje licence ili ovlašćenja treba da ima i po kom Pravilniku ili Zakonu?

Неџад Хаџиефендић, 12.04.2013 17:05

Поштовани господине Милошев, Пре свега се иѕвиљавам на кашњењу у одговору. Тренутно не постоји регулатива која прописује које правно лице може да врши предметна испитивања. Углавном, знам да за који месец треба да изађе нови Правилник о техничким нормативима за нисконапонске електричне инсталације који ће за вршење прегледа електричних инсталација захтевати регистрацију правног лица за вршење техничких испитивања, да правно лице мора да има дипломираног инжењера електротехнике са лиценцама за пројектовање или извођење нисконапонских електричних инсталација (350 или 450 мислим) и да су инструменти баждарени, као и да задовољавају одговарајућу европску норму која се односи на ова испитивања. Ускоро ће се формирати радна група која ће донети и нови Правилнк о техничким нормативима за преглед и верификацију громобранске заштитне инсталације у коме ће се прописати и услови за вршење прегледа громобранских инсталација. Срдачан поѕдрав, Мр Неџад Хаџиефендић


Зоран, 07.03.2012 13:20

Поштовани, Радим у електроодржавању једне компаније у Крушевцу(гумарска индустрија), па ме интересује, с обзиром на старост ел.инсталација у њој од око 35 година, у ком временском интервалу би било неопходно вршити прегледе и испитивања инсталација према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона? Верујем да ће одговор на ово питање користити и осталим колегама које раде у компанијама сличне старости. С поштовањем, дипл. инж. ел. Зоран Лалковић

Неџад Хаџиефендић, 04.04.2012 15:39

Постовани господине Лалковићу, Нажалост, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона прописао је да се врши периодична контрола и верификација нисконапонских електричних инсталација, али није прописао интервале између два периодична прегледа. Према Закону о заштити пожара такође се прописује периодични преглед електричних инсталација, али опет без одређене периодике. Наводно је у припреми Правилник који ће дефинисати интервале између два периодична прегледа за објекте различите врсте намене. Очекује се да он буде урађен као у Хрватској што значи да нас очекује нешто овако: ************************************************************* Учесталост редовних прегледа у сврху одржавања електричне инсталације изводи се у складу са захтевима наведеним у главном пројекту електричних инсталација објекта, али не ређе од: – четири године за јавне и индустријске објекте, ако посебним прописима није одређен другачији рок, – четири године за електричне инсталације сигурносних система, ако посебним прописима није одређен другачији рок, – петнаест година за стамбене објекте, и – четири године за све остале грађевине, односно њихове делове. Начин обављања редовних прегледа електричне инсталације одређује се главним пројектом електричних инсталација објекта, а укључује најмање: а) преглед у оквиру кога треба да се утврди да ли су сви делови електричне инсталације у исправном стању, б) мерење ради утврђивања да ли електрична инсталација у потпуности испуњава захтеве одређене главним пројектом електричне инсталације објекта, што укључује испитивање електричне инсталације применом норме HRN HD 60364-6, норми на које та норма упућује, као и одредби Прилога Техничких прописа за нисконапонске електричне инсталације, осим испитивања отпора изолације ако стање електричне инсталације не указује на потребу овог испитивања. Прве радње на одржавању постојеће електричне инсталације која је била редовно одржавана у складу са до сада важећим прописима, морају се извести у року од четири године од последњег документованог прегледа, односно испитивања. ******************************************************************* Оно што могу да Вам кажем из искуства да су електрицне инсталације старе 35 година веома велики потенцијални уѕрочник пожара. Рецимо, у САД-у се инсталације старије од 40 година сукцесивно мењају у комплету. Срдачан поздрав, и извињавам се на чекању на одговор. Мр Неџад Хаџиефендић


Marko, 14.04.2011 16:07

Postovani Nedavno mi se u uglu sobe pojavila vlaga na zidu, najverovatnije zbog ostecenja na oluku koji je uzidan u objekat.Dok cekam resenje ovog problema brine me cinjenica sto se vlaga priblizila uticnici.Interesuje me da li moze doci do prodora vlage u uticnicu i nastanka kratkog spoja i koje su jos moguce opasnosti. Unapred hvala

Неџад Хаџиефендић, 26.08.2011 11:10

Постовани Марко, У твом случају најбоље би било да искључиш струјно коло које напаја проблематичну утичницу док не отклониш проблем са влагом, и док се тај зид не исуши. Искључење струјног кола можеш и сам да урадиш одвртањем топљивог уметка осигурача или обарањем тастера аутоматског осигурача који штите струјно коло које напаја ту утичницу. Испитивачем фазе провери да ли је дотична утичница доведена у безнапонско стање. Проблеми са влагом многоструко утичу на електричну инсталацију, убрзавају старење изолације, појављују се тзв. струје цурења или у најгорем случају може доћи како си и сам рекао до кратких спојева. Срдачан поѕдрав и иѕвињење што одговор мало дуже касни. Хвала.


student, 12.01.2011 11:35

Mozete li da mi odgovorite na jedno pitanjekoje cesto sebi postavljam a nikako ne uspevam da nadjem odgovor. Pitanje glasi: Kada dodje do pozara i sve izgori, na koji nacin mozemo da saznamo da je bas taj pozar nastao od kvara na elektricnim instalacijama, a ne da je nesto drugo izazvalo pozar (opusak, grejalica itd.). Hvala unapred.

Неџад Хаџиефендић, 24.01.2011 14:32

Поштовани, ако је све изгорело, једини начин да се констатује да су пожар изазвале електричне инсталације јесте прецизно извршен увиђај на месту пожара и анализа трагова пожара коју врше вештаци са великим искуством у тој области. Поздрав, Неџад


Ana, 10.01.2011 16:12

Postovani, interesujeme da li postoji mogucnost da racunar ostavljen ukljucen bez nadzora moze da izazove pozar? Hvala unapred.

Неџад Хаџиефендић, 24.01.2011 14:32

Поштовани, познато је да рачунар који је остављен без надзора може да изазове пожар у случају да дође до квара на његовом напојном делу (трансформатор са исправљачем) тако да Вам је мој савет да се рачунар искључи када се не користи, а посебно ноћу. Поздрав


Mirko, 08.12.2010 13:00

Koliko cesto treba da se kontrolisu vatrogasni aparati S-6. Hvala

Немања Костић, 09.12.2010 13:17

Postovani, vatrogasni aparati za pocetno gasenje pozara tipa S-6 kontrolisu se svakih sest meseci. Kontrola podrazumeva merenje tezine praha, proveru poroznosti spojeva, muckanje praha da ne bi doslo do zgrudnjavanja, provera ispravnosti creva i mlaznice, itd. Srdacan pozdrav


Jovan , 07.12.2010 23:42

Koji vatrogasni aparat je najbolje nabaviti za stan na 7 spartu, hidrantska mreza nije u funkciji? Hvala.

Немања Костић, 09.12.2010 13:10

Postovani, predlazem Vam da kupite vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara tipa S-6 (6 kilograma praha), i da na njemu obavezno postoji oznaka da moze da gasi pozare cvrstih materija i pozare na elektricnim instalacijama (po staroj klasifikaciji pozari klase A i E, a po novoj klasifikaciji pozare klase A). Srdacan pozdrav