Делови стручних налаза

 

На овој страни можете видети поједине делове стручних налаза већ урађених испитивања. Изабрани су они делови налаза које сматрамо најинтересантнијим примерима уочених недостатака који су потенцијални узроци пожара. Већина приказаних недостатака откривена је коришћењем термовизијске камере и визуелним прегледом затеченог стања.


  1. 1. Врела тачка на сабирници у главној разводној табли
  2. vrela tacka na sabirnici u glavnoj razvodnoj tabli


  3. 2. Врела тачка на осигурачу у главној разводној табли
  4. vrela tacka na osiguracu u glavnoj razvodnoj tabli


  5. 3. Врела тачка на трансформатору у привременој разводној табли
  6. vrela tacka na transformatoru u privremenoj razvodnoj tabli


  7. 4. Непрегледност просторије магацина и отежан приступ орманима GRON и GROM, као и сабирници за главно изједначавање потенцијала (SIP).
  8. GROM GRON ormani, otezan pristup


  9. 5. Недозвољено повезивање клима уређаја преко продужног кабла, који уз то трпи и механичку силу, јер није учвршћен.
  10. nedozvoljeno povezivanje klima uredjaja