Визуелни преглед

Основна провера исправности електричних инсталација подразумева визуелни преглед (према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, Службени лист СФРЈ бројеви 53/88, 54/88 и 28/95). Визуелни преглед се врши када је електрична инсталација у безнапонском стању, а састоји се из:

 1. провере исправности заштите од директног додира, која укључује мерење безбедносних размака када је заштита изведена препрекама, кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке,
 2. провере исправности избора заштитних компоненти и уређаја,
 3. препознавања фазних, неутралних и заштитних проводника у разводним таблама,
 4. провере постојања једнополних електричних шема и таблица са упозорењима у разводним орманима и таблама,
 5. препознавања струјних кола, осигурача, прекидача, стезаљки и друге опреме, и
 6. провере исправности спојева проводника у разводним орманима.

Велики број визуелних провера исправности електричних инсталација може се обавити и под напоном. Неке од тих провера су:

 1. провера механичких оштећења компоненти електричних инсталација (прекидача, утичница, утикача, сијаличних грла, оштећења изолације на прикључним кабловима потрошача итд.),
 2. провера правилности прикључења потрошача веће снаге на електричну мрежу (забрана прикључења појединих потрошача преко продужних каблова итд.),
 3. провера постојања неизолованих проводника који су под напоном,
 4. провера постојања одговарајућих противпожарних апарата за гашење почетног пожара,
 5. провера могућности приступа главном разводном орману,
 6. провера да ли у разводним орманима и таблама постоје лицновани осигурачи итд.