Мерна опрема

Лабораторија располаже савременим мерним инструментима који испуњавају захтеве важећих европских и светских стандарда.

fluke1fluke2

 


 

 

 

 

 

 Један од најчешћих узрока пожара у стамбеним, пословним и јавним објектима представљају кварови на електричним инсталацијама. Превасходно их изазивају старе, неодржаване, оштећене или нестручно изведене електричне инсталације, које свакодневно односе људске животе и наносе огромну материјалну штету. Због сталног пораста броја електричних потрошача у објектима и старења електричних инсталација у њима, постоји тенденција раста броја пожара оваквог типа.

Прегледом доступне светске статистике о узроцима пожара, утврђено је да пожари узроковани кваром на електричним инсталацијама учествују са око 30% у укупном броју пожара. Како број стамбених, пословних, јавних и индустријских објеката, као и укупан број електричних потрошача у њима, непрекидно расте, повећава се и број локација на којима може доћи до пожара узрокованих кваром на електричним инсталацијама.

Ако се томе дода да се на нашем тржишту електричних компоненти појављују неквалитетни производи, чије се електричне карактеристике не подударају са декларисаним, као и да велики број неовлашћених лица врши извођење, поправке и преправке електричних инсталација и уређаја, може се закључити да је вероватноћа настанка пожара услед кварова на електричним инсталацијама у нашој земљи значајно већа него у земљама у којима постоји строжа законска регулатива.