Радови, пројекти, књиге

  1. N.Hadziefendic, M.Kostic and Z.Radakovic, "Detection of Series Arcing in Low-Voltage Electrical Installations", ETEP, vol. 19, pp.423-432, 2009.
  2. Радаковић, З., Костић, М. и Хаџиефендић, Н., “Детекција редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама“, Електродистрибуција Београд, год.31, 2003.
  3. Зоран Радаковић и Неџад Хаџиефендић, „Детектор редног електричног лука“, I саветовање Садашњост и будућност безбедности од пожара, Беорад, 27-28. мај 2008.
  4. Неџад Хаџиефендић, Зоран Радаковић и Јован Трифуновић, „Електричне инсталације – чест узрок пожара“, I саветовање Садашњост и будућност безбедности од пожара, Београд, 27-28. мај 2008.
  5. Развој уређаја за детекцију редног електричног лука у нисконапонским електроенергетским инсталацијама, Технолошки пројекат Министарства науке и заштите животне средине, 2008–2009.
  6. Миомир Б. Костић, „Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација“ (књига), Академска мисао, Београд, 2005.
  7. Стручни налаз термовизијског снимаља електричних инсталација, Наручилац: Клуб студената технике КСТ, ул. Булевар краља Александра 73, Београд, март 2010.
  8. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: ЕДБ Јавно осветљење, ул. Булевар краља Александра 73а, Београд, децембар 2010.