Преглед електричним мерењима

Провера исправности нисконапонских електричних инсталација (према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона), поред визуелног, подразумева и испитивање електричних инсталација електричним мерењима. Овакав начин испитивања електричних инсталација подразумева:

 1. проверу непрекидности заштитног проводника и проводника за изједначавање потенцијала,
 2. проверу електричне отпорности изолације електричне инсталације,
 3. проверу електричне отпорности подова и зидова,
 4. проверу ефикасности система заштите аутоматским искључењем напајања, и
 5. проверу допунског изједначавања потенцијала.

Наведеним проверама исправности електричних инсталација на време се откривају неправилности и кварови који би у будућности могли бити узрок пожара на електричним инсталацијама или по човека фаталног електричног удара.

Лабораторија поседује мерни инструмент Fluke 1653 за испитивање електричних инсталација који испуњава захтеве међународног стандарда IEC 61557.


fluke3

Комплетна опрема мерног инструмента Fluke 1653 Installation Tester састоји се од:

 1. мерног инструмента Fluke 1653,
 2. три пробне сонде,
 3. пробне сонде са ТЕСТ дугметом,
 4. наставака за пробне сонде типа пипалице или „крокодил“ штипаљке,
 5. мерног кабла са додацима за мерење импедансе петље квара, и
 6. CD-а са упутством.