Термовизијски преглед

Преглед електричних инсталација термовизијским снимањем представља најпоузданију методу за проверу њихове исправности, јер омогућава проналажење тзв. „врелих тачака“. „Вреле тачке“ у електричним инсталацијама не може да детектује ниједна класична заштитна компонента (топљиви осигурач, аутоматски прекидач, FID склoпка итд.).

Провера исправности електричних инсталација термовизијским снимањем представља тренд у свету и због тога препоручујемо да се у периодичне провере електричних инсталација укључи и термовизијско снимање.

Термовизијским снимањем електричних инсталација детектују се „вреле тачке“ које настају као последица:

  1. лабавих контаката проводник - клема у разводном орману или табли,
  2. лабавих контаката проводник - клема у самом потрошачу електричне енергије,
  3. неправилно изведених, лабавих или дотрајалих контаката у утичницама, утикачима, прекидачима, разводним кутијама, продужним кабловима, итд.),
  4. прегревања појединих делова електроинсталационих компоненти, итд.


fluke4fluke2