О нама

Електротехнички факултет Универзитета у Београду 17.05.2010. год. основао је Лабораторију за испитивање нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација. Руководилац Лабораторије је проф. др Миомир Костић, а њен стручни тим чине мр Неџад Хаџиефендић, дипл. инж. ел., и Немања Костић, дипл. инж. орг. наука (обојица са положеним стручним испитом за обављање послова заштите од пожара), са сарадницима.

Лабораторија располаже савременим мерним инструментима који испуњавају захтеве важећих европских и светских стандарда.

Наши стручњаци поседују значајно теоријско и практично знање из области заштите од пожара, а посебно из области заштите од пожара који могу настати као последица кварова на нисконапонским електричним инсталацијама. Њихове референце су радови у еминентним страним и домаћим часописима из ове области. Такође, за потребе Министарства науке и технолошког развоја урађено је више пројеката из области заштите од пожара.

Лабораторија сарађује са Министарством за науку и технолошки развој и Министарством унутрашњих послова. Министарство за науку и технолошки развој одобрило је финансирање истраживачког пројекта Електротехничког факултета под називом “Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара”, у периоду 2011-2014. год. Партнер Електротехничког факултета у реализацији пројекта је Министарство унутрашњих послова РС, Управа за превентивну заштиту. Детаљне информације о пројекту можете наћи овде.

Стручна предавања из ове области наши запослени држе у оквиру предмета Специјалне електричне инсталације, који студенти Енергетског одсека Електротехничког факултета слушају на завршнoј години студија.

Наши запослени такође држе предавања из предмета Превентивна заштита од пожара у оквиру припрема кандидата за полагање стручног испита из области заштите од пожара. Стручни тим Лабораторије стекао је велико искуство током израде бројних Актова о процени ризика на радном месту, у којима је анализирано постојеће стање електричних инсталација у објектима различите намене: пословним, јавним, индустријским итд. Резултати таквих анализа представљени су у стручним извештајима о квалитету нисконапонских електричних инсталација у овим објектима, који садрже и предложене мере и акције (са роковима њиховог извршења) за спречавање настанка пожара.

Стручњаци Електротехничког факултета често су ангажовани и на пословима вештачења у случајевима када постоји сумња да је узрок пожара био квар на електричним инсталацијама.

У Лабораторији се врше бројни експерименти који треба да омогуће развој уређаја за заштиту електричних инсталација од кварова (на пример, од редног електричног лука) које класичне заштитне компоненте не могу да детектују, а представљају чест узрок пожара.